หลายแง่มุมต้องอ่าน อ.แก้วสรร พูดถึงความเป็นไปได้ยุบอนค. ยังไงพวกค้านก็ค้าน ไม่สนใจ สาระคำวินิจฉัยศาลรธน.

Publish 2020-02-17 16:49:59


เหลือเวลาอีกน้อยจริง ๆ สำหรับสถานการณ์การเมืองไทย  ที่ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหน้าฉากไปเป็นรูปแบบใด  จากผลคำวินิจฉัยของศาลรัธรรมนูญ   ในคำร้องของกกต.เรื่้องการรับเงินกู้ ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ของพรรคอนาคตใหม่   ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรค  ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรค  และ อีกมากมายหลายกรณีที่จะเกิดขึ้น   ในทางตรงข้ามถ้าคำวินิจฉัยเป็นบวกต่อพรรคอนาคตใหม่  การเมืองก็จะเปลี่ยนไปอีกด้าน  นี่จึงเป็นความสำคัญของผลคำวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21  ก.พ. 2563  นี้


(คลิกอ่านข่าวประกอบ :  แกนนำอนค.ดาหน้า ลุยซักฟอก กกต. ศาลรธน. "อ.ชูชาติ" ย้ำอธิบาย บทสรุปคดีเงินกู้ ธนาธร)  
 ล่าสุด อ.แก้วสรร   อติโพธิ  นักวิชาการอิสระ และ  อดีตวุฒิสมาชิก  ได้เผยแพร่บทความ  เรื่อง   ยุบ "อนาคตใหม่" ? : ความเป็นไปได้ทางกฎหมาย  แสดงเนื้อหาใจความสำคัญ บางช่วงตอน  ระบุถึงประเด็นข้อกฎหมาย  ที่ต้องทำความเข้าใจ  พร้อม ๆ กับผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  อาทิ

 


ถาม    คดีที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินหัวหน้าพรรค  191  ล้าน   แล้วถูก กกต.ร้องศาลรัฐธรรมนูญ  ให้สั่งยุบพรรคนั้น  ต้องผ่านด่านกฎหมายอะไรบ้างครับ
ตอบ    มีสามประเด็นครับ ประเด็นแรกคือ พรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่ ? เพราะมีความเห็นฝ่ายหนึ่งยืนยันว่า  เงินได้ของพรรคตามที่กฎหมายพรรคการเมือง ม.62 กำหนดจำกัดไว้นั้น ไม่มีเงินกู้อยู่เลย  มีแต่ระบุว่าต้องเป็นเงินอุดหนุนของรัฐ หรือเงินค่าสมาชิก หรือเงินบริจาค เท่านั้น  แล้วพรรคการเมืองจะมากู้เงินได้อย่างไร?

ถาม    แล้วในทางกฎหมาย “เงินกู้”ถือเป็น “เงินได้” หรือครับ
ตอบ    นี่คือประเด็นที่ศาลต้องตัดสิน  ผมเองเห็นว่า “เงินได้” คือเงินที่พรรคได้จากสถานภาพที่เป็นพรรคการเมือง  โดยวัตถุประสงค์ที่เป็นพรรคจึงไม่อาจไปทำมาค้าขายเกิดรายได้ขึ้นมาได้  กฎหมายเราจึงจำกัดที่มารายได้เขาไว้อย่างนี้   

ปัญหามีอยู่ว่า ถ้าพรรคใดเดือดร้อนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าตึกที่ทำการพรรค   อย่างนี้เราจะให้เขากู้เงินมาใช้ค่าเช่าได้ไหม ตรงนี้ก็มีความเห็นอีกด้านหนึ่งยืนยันขึ้นมาว่าจะไปห้ามความสามารถทำนิติกรรมของพรรคการเมืองไม่ได้  ที่ผ่านมาก็เห็นกู้เงินกันได้เยอะแยะไปไม่ใช่หรือ     นี่คือประเด็นแรกที่ศาลต้องวินิจฉัยก่อน

ถาม    แล้วประเด็นที่สองคืออะไรครับ
ตอบ    คือประเด็นที่ศาลต้องตัดสินว่า  การที่พรรคการเมืองกู้เงินจากนายทุนได้ ๑๙๑ ล้านบาท  ในอัตราดอกเบี้ยต่ำและไม่มีหลักประกันเช่นนี้    ถือเป็นการรับประโยชน์โดยมิชอบ เพราะเกิน 10 ล้านบาท ตามที่มาตรา ๖๖ ได้ห้ามไว้หรือไม่

ถาม    มาตรา ๖๖ เขาบัญญัติห้ามเฉพาะรับบริจาคเกิน  10 ล้านบาทเท่านั้นมิใช่หรือ
ตอบ    ไม่ใช่ครับ...กฎหมายบัญญัติห้ามถึงการรับประโยชน์อื่นใด ในลักษณะที่เป็นการบริจาคด้วย    ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องตัดสินตรงนี้ว่า  การที่คุณธนาธรให้พรรคกู้เงินถึง ๑๙๑ ล้าน ระยะยาว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกันเลยเช่นนี้  ถือเป็นการให้บริจาคทรัพย์สินหรือไม่  และมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทหรือไม่?

ถาม    ถ้าในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า  เป็นการบริจาคเกิน 10 ล้านบาท   พรรคอนาคตใหม่ก็ต้องถูกยุบไปเลยสิครับ แอ่น..แอ๊นๆๆๆ
ตอบ    ยัง..ยัง..ยังไม่ถึงที่สุดครับ    มันยังเหลือประเด็นสุดท้ายว่า  การกระทำอันต้องห้ามที่รับบริจาคเป็นประโยชน์ก้อนใหญ่อย่างนี้ จะจัดการลงโทษด้วยมาตรการทางกฎหมายเช่นใดได้บ้าง ตรงจุดนี้พรรคอนาคตใหม่ มีโอกาสพลิกล๊อคชนะคดีได้มากทีเดียว

ถาม    อ้าว...จะชนะได้อย่างไรครับถ้าชัดแล้วว่าพรรคนี้กระทำผิด รับบริจาคเกิน 10 ล้าน บาทไปแล้ว
ตอบ    ข้อห้ามรับเงินบริจาคก้อนใหญ่ๆนั้น มาตรา  66   ห้ามไว้ก่อน แล้วก็มีมาตรา 125 บัญญัติตามมาให้ลงโทษอาญาปรับพรรคนั้น 1  ล้าน เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการทั้งหมด  พร้อมทั้งริบเงินบริจาคนั้นด้วย


ถาม    แล้ว กกต.อ้างกฎหมายอะไรมาเสนอให้ยุบพรรคเขาอย่างนี้
ตอบ    มันมีมาตรา  72  ใน พ.ร.บ.พรรคการเมือง  ระบุห้ามมิให้พรรค“รับเงินบริจาคที่รู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ” แล้ว มาตรา 92  ก็รับลูกไปบัญญัติให้ยุบพรรคได้  มาตรา  72  นี้ เดิมทีเข้าใจกันมาว่า    ใช้ห้ามมิให้พรรคการเมืองยอมตนรับฟอกเงินให้มาเฟีย   คือเงินที่รับเป็นเงินที่ “คนให้ได้มาโดยมิชอบ”


ถาม    ฟังดูแล้ว เป็นปัญหาตีความทั้งนั้น ทั้งสามเรื่องเลย ทั้ง

- “ เงินกู้คือเงินได้หรือไม่ ?”

- “ให้กู้ก้อนใหญ่ดอกเบี้ยต่ำไม่มีหลักประกัน เป็นเงินบริจาค? หรือไม่”

- “ ใครคือผู้ได้เงินมาโดยมิชอบ ตามมาตรา 72  หมายถึง คนให้ หรือคนรับ ”

แล้วอย่างนี้...จะตัดสินกันอย่างไรก็ได้ อย่างนั้นหรือครับ
ตอบ    การตีความกฎหมาย ต้องดูทั้งความตามตัวอักษร ทั้งความตามเจตนารมณ์ และผลที่จะเกิดในความเป็นจริงประกอบกันทั้งสามประการว่า เหตุผลที่ฟังได้ที่สุดนั้นอยู่ตรงไหน   ตรงนี้เป็นอำนาจเด็ดขาดของศาลครับ   เราได้แต่คาดการณ์ และวิจารณ์ในภายหลังเท่านั้น

 

ถาม    อาจารย์คาดว่าน้ำหนักเหตุผลจะอยู่ตรงไหนครับ
ตอบ    การฝ่าฝืนรับบริจาคเกิน 10  ล้านตามมาตรา  66  มันเป็นความผิดทางการเงิน กฎหมายกำหนดโทษให้ปรับพรรค 1  ล้าน และริบเงินบริจาค กับตัดสิทธิเลือกตั้งของกรรมการ กกต.เอามาขอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค ตามม. 72  และ  92 ได้ลำบาก  

 

มาตรา 72  นั้น มันตกเป็นพรรคที่อันตรายต่อสังคมเพราะยอมฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย  เลวยังงี้ถึงจะยุบได้  แถมผู้เกี่ยวข้องต้องโทษถึงติดคุก 3 ปีด้วย แต่ในคดีอนาคตใหม่นี้  มันไม่ใช่การฟอกเงินผิดกฎหมาย  แต่เป็นเงินที่คุณธนาธรเขาได้มาโดยชอบ    จะเอาไปเป็นเหตุยุบพรรคได้ยาก มันผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย ได้แต่ลงโทษปรับพรรค 1 ล้านบาทและตัดสิทธิกรรมการเท่านั้น


ถาม    เมื่อปัญหาในคดีเป็นปัญหาตีความทางกฎหมายทั้งหมดอย่างนี้  แล้วบรรดานักวิชาการและผู้นำภาคประชาสังคมทั้งหลายเขาออกมาคัดค้านการตีความของศาลรัฐธรรมนูญกันทำไม...เขารู้หรือครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความอย่างไร
ตอบ    เขาไม่สนใจหรอกครับว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะตีความอย่างไร ก็เชิญว่ากันไป  แต่เขาอ้างว่าเขาโผล่มาเพราะไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองเป็นสำคัญ


ถาม    แล้วถ้ายุบเพราะทำผิดกฎหมายจริงๆล่ะครับ จะยอมรับไหม
ตอบ    คุณไปถามเขาเองให้ชัดเจนดีกว่า ว่า ในสมองของเขามีการอยู่ร่วมกันด้วยกฎหมายด้วยความถูก-ผิดหรือไม่  หรือมีแต่สังคมไทยที่แสนจะน่าเกลียดน่าชังสำหรับพวกเขาเท่านั้นใช่ไหม 

 

ขอบคุณข้อมูล  : ไทยโพสต์  (อ่านรายละเอียดทั้งหมด :  "แก้วสรร" ออกบทความด่วน!  ยุบ "พรรคอนาคตใหม่" ? และการรำพึงแบบลอยๆของเหล่า "เซเลบ"  คัดค้านยุบพรรค


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กองบรรณาธิการข่าว