มติอนค.ขับออก 4 ส.ส. โหวตสวนพ.ร.ก.โอนกำลังพลฯ ค้านเแฟลชม็อบ พ้นพรรคแล้ว

Publish 2019-12-16 17:48:40


หลังจากมีกระแสก่อนหน้า เรื่องการพิจารณาลงโทษ 4  ส.ส.พรรคอนาคตใหม่  ที่มีแนวคิดและการแสดงออกทางการเมืองแตกต่างจากมติพรรค   โดยมีการมอบหมายให้ นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบวินัยและจริยธรรมของพรรคล่าสุดมีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมวิสามัญ พรรคอนาคตใหม่   ได้มีมติในวาระที่ 2.2  พิจารณากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ตรงกับพรรค  ประกอบด้วย 1.น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ 2.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี , 3.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี และ  4.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี

 


โดยปรากฎว่าเสียงส่วนใหญ่จากที่ประชุมดังกล่าว   เห็นชอบให้ขับบุคคลทั้ง 4 ออกจากสมาชิกพรรค  ด้วยคะแนน 250  เสียง   ไม่ขับออกจากสมาชิกพรรค 5 เสียง  และมีบัตรเสีย  6 เสียง หลังจากนี้จะมีการนำมติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคในโอกาสต่อไป

 

 

ทั้งนี้ก่อนหน้า  นายชำนาญ จันทร์เรือง  ได้แสดงความเห็นกรณีมีส.ส.ของพรรค  อย่าง  น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี และพ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี   ระบุไม่เห็นด้วยกับการจัดงานแฟลชม็อบ  บริเวณสกายวอล์ก เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเห็นว่าควรใช้กลไกรัฐสภาดำเนินการ  แทนการเคลื่อนไหวบนท้องถนน  ว่า  การดำเนินการกับส.ส.ที่มีความเห็นแตกต่าง  สามารถดำเนินการได้  โดยที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.  ใช้เสียง 3 ใน 4 เพื่อลงมติลงโทษก็เป็นผลทางกฎหมาย

 

 

สำหรับ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ชุดดังกล่าว   เคยโหวตสวนความเห็นของ  นายปิยบุตร แสงกนกกุล   เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่  กรณีแสดงความเห็นคัดค้าน     พระราชกำหนด(พ.ร.ก.)โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562  ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นผู้เสนอ 

 ขณะที่  สาระสำคัญของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา  101  เรื่อง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง  ในวงเล็บ ( 9)  ระบุว่าการพ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้น  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น  มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุด  สมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว  หรือเท่ากับทั้ง 4 ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ที่ถูกมติขับออกจาพรรค  ยังมีเวลาเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นๆได้ภายในเวลา 30 วัน  เพื่อคงสถานภาพความเป็นส.ส. ต่อไป

 

 


อย่างไรก็ตาม   พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี   ระบุว่า   ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับมติที่ประชุมพรรคในเรื่องดังกล่าว  แต่คงต้องหาต้นสังกัดใหม่ ภายใน 30 วัน และมีหลายพรรคที่มีการพูดคุยกันไว้บ้าง แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้ 

 

 

"ส่วนความรู้สึกยอมรับเลยว่าเสียใจมากที่สุดในชีวิต  และเชื่อว่ากรณีดังกล่าวนี้มาจากเรื่องการโหวต พ.ร.ก.อัตรากำลังฯ  ซึ่งตนอยู่ในฐานะอดีตข้าราชการ  และมีความรัก เทิดทูนสถาบันฯยิ่งชีวิต  แม้จะมีคนบอกว่าเรื่องนี้  ไม่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น   แต่ตนมองว่าเกี่ยวข้องโดยตรง"

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กองบรรณาธิการข่าว