นายกฯอมธ.โต้ติ่งอนค.ร่วมงานทิศทางไทยเพราะไม่นิยมปชต.ผูกขาดพรรคเดียว

Publish 2019-11-06 09:27:40


จากกรณีได้มีงาน “FIRST MOVE ทิศทางไทย” ซึ่งเป็นการเปิดตัวสถาบันทิศทางไทย โดยมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก” จาก“ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา” และมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงรวมทั้งนักการเมือง และนายภูผา ภูวดลอานนท์ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเพื่อนนักศึกษาอีก 2 คนซึ่งได้รับการเชิญมาร่วมงานนั้น 

ทั้งนี้เมื่อข่าวสารได้เผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่า มีบางคนบางฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลได้วิพากษ์วิจารณ์โจมตีต่อสถาบันทิศทางไทย ไปอ้างอิงถึงบุคคลที่มาร่วมงานโดยไม่ได้สนใจถึงสาระสำคัญของแนวทางสถาบันทิศทางไทยนั้น รวมทั้งบรรดาสาวกอนาคตใหม่ที่รุมถล่ม​ ผู้นำนักศึกษา​ธรรมศาสตร์ เหตุไปร่วมงานเปิดตัวสถาบันทิศทางไทย เช่นผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า Tommy Prakaikij ซึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพว่า

 

อมธ.ยุคสมัยนี้ครับ ไม่มีที่อื่นให้เฉิดฉายเเล้ว?

 

 

  

ต่อมานายภูผา ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Phupa Phuwadonanon ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดระบุว่า

 

จากกรณีที่บุคคลบางกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ เสียดสี เหยียดหยาม “เกียรติภูมิความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์” ต่อการได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเปิดหลักสูตรอบรมของสถาบันทิศทางไทย ในแนวทางที่ว่า ไม่เหมาะสม หรือไม่ควรไปร่วมงาน และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ฝักใฝ่กลุ่มการเมือง

กระผมนายภูผา ภูวดลอานนท์ ในฐานะนายกองค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ ขอชี้แจงดังนี้ครับ

1. องค์การนักศึกษาฯ ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสถาบันทิศทางไทยให้ไปเข้าร่วมงานเปิดตัวหลักสูตรอบรมของทางสถาบันทิศทางไทย ซึ่งทางองค์การนักศึกษาฯมิได้ฝักใฝ่ไปร่วมงานดังกล่าวเอง

 

 

2. ความตั้งใจขององค์การนักศึกษาฯ คือการไปเพื่อเป็นกรณีศึกษา “เรา”ต้องการศึกษาข้อมูลจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม เพื่อการหาทางสายกลาง รับข้อมูลหลายชุด เพื่อหาจุดเชื่อมสังคม เรายึดมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพ หลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทางองค์การนักศึกษาฯมิได้มีส่วนได้เสียใด ๆ กับสถาบันทิศทางไทย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในหลักของ “ประชาธิปไตย และการทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน”

 

 

3. องค์การนักศึกษาฯมิได้ฝักใฝ่กลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่ง ดังเช่นที่ถูกกล่าวหาต่างๆ เช่น สลิ่ม เป็นต้น นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับกระบวนการเรียนรู้ โดยถูกสอน ”ให้คิด วิเคราะห์ และแยกแยะเป็น“ คิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ แยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นอุดมการณ์และสิ่งที่เป็นเครื่องมือทางการเมือง การที่มีคนกล่าวหาว่า “องค์การนักศึกษาฯฝักใฝ่กลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่ง คือการกระทำที่ ”เหยียดหยามเกียรติภูมิของความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์” อย่างมาก ดูถูกกระบวนการเรียนรู้แบบธรรมศาสตร์ เรามีความภูมิใจในกระบวนการเรียนรู้ของเรา และในกระบวนการนี้ การรับรู้สารจากหลากหลายมุมมองเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิด”ผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม”

 

องค์การนักศึกษาฯคือองค์การของนักศึกษา โดยนักศึกษา เพื่อนักศึกษา เราไม่ใช่คนของพรรคการเมือง และเราไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มการเมือง สิ่งที่เรายึดมั่นคือ ผลประโยชน์ของนักศึกษา และของประชาชน

รับใช้ประชาคือ ปลายทางเราที่เล่าเรียน

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กองบรรณาธิการข่าวการเมือง