เปิด11แนวทางและแกนความคิดสถาบันทิศทางไทย โดย สนธิญาณ-ดร.สุวินัย

Publish 2019-08-13 12:06:40


จากกรณีวันนี้(12ส.ค.) ดร.สุวินัย ภรณวลัย อดีตอาจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว Suvinai Pornavalai  ถึงแนวทางและแกนความคิดของสถาบันทิศทางไทย บอกว่าเป็นแนวทางสร้างทิศทางใหม่ 11 ประการ ที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน หรืออาจเคยได้ยินแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจตระหนักรู้ โดยสถาบันมีเป้าหมายสร้างผู้นำทางความคิดที่จะมีการเปิดอบรม ซึ่งเนื้อหาระบุไว้ทั้งหมดดังนี้ 

แนวทางและแกนความคิดของสถาบันทิศทางไทย / สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมและดร.สุวินัย ภรณวลัย

 

แนวทางการสร้างทิศทางไทยใหม่ด้วย "เรื่องเล่าใหม่" ที่เกี่ยวกับแกนความคิด 11 ประการที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน หรือเคยได้ยินแต่ไม่ให้ความสนใจหรือตระหนักรู้

 

(1) จำนวนคนทั้งโลกจะเพิ่มมากขึ้นในอีกสามสิบปีข้างหน้าแตะหนึ่งหมื่นล้านคน ทำให้เกิดปัญหา วิกฤตอาหารและวิกฤตสิ่งแวดล้อม ขณะที่จำนวนประชากรคนไทยจะลดลง เราควรวางแผนล่วงหน้ารับมืออย่างไร ?

 

(2) วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโลกร้อน แกนโลกเปลี่ยน และการพังทลายของระบบนิเวศจะทำให้โลกอีกสามสิบปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และเราควรวางแผนอย่างไร ?

 

 

  

(3) การชี้นำโลกของสหรัฐอเมริกา โดยการสร้างลัทธิประชาธิปไตยภายใต้แนวทางเสรีนิยมต่างๆ เพื่อครอบงำทางวัฒนธรรม ทางความคิด ลงสู่การค้าและการยึดครองโลก ใครขวางทำลายหมด เป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม (แต่เค้าอ้างว่าเท่าเทียม) มีข้อเท็จจริงมากมายที่คนไทยทั้งประเทศควรรับรู้

 

(4) การครอบงำโลกด้วยอำนาจทางการเงินและการยึดครองโลกผ่านนโยบายเสรีทางการเงิน จนเกือบยึดประเทศไทยไปแล้วเมื่อปี 2540 ตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง มีบทเรียนรูปธรรมมากมาย

 

(5) มายาของลัทธิประชาธิปไตยที่ไม่มีอยู่จริง โลกตะวันตกสร้างลัทธิประชาธิปไตยนี้ขึ้นแล้วออกยึดครองล่าอาณานิคมทั่วโลก ประเทศไทยเราเองเคยเสียดินแดนไปแล้วถึง 14 ครั้งก็เพราะลัทธิล่าอาณานิคมนี้ที่มักอ้างเรื่องเล่า "การทำให้เป็นประชาธิปไตย" มาสร้างความชอบธรรมให้แก่การยึดครองโลกของมหาอำนาจ

 

(6) ในอดีตคนไทยไปเรียนเมืองนอกเห็นแต่เปลือกไปลอกเขามา(อย่างคณะราษฎร) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงประเทศโดยทิ้งกากเดนอันเลวร้ายให้แก่ประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้

 

 

(7) สถาบันพระมหากษัตริย์กับการรักษาชาติและการถูกคุกคามจากฝ่ายการเมืองในอดีตที่ผ่านมา เราควรรับมืออย่างไร ?

 

(8) สงครามโลกครั้งที่สามที่จะเกิดขึ้นจากมหาอำนาจ เราควรรับมืออย่างไร ?

 

(9) แนวทางที่ไทยควรเดินตามแนวพระราชดำริ ลงสู่แนวคิดเงินทองของมายา(แต่ต้องหา) ข้าวปลาคือของจริง โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมารับใช้

 

(10) วิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้คนอาชีพต่างๆ

 

(11) คนไทยควรยกระดับจิตและจิตสำนึกในระดับปัจเจกและในระดับรวมหมู่อย่างไร เพื่อผลักดันวิวัฒนาการของสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ?

 

 

ข้างต้นเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ทุกกลุ่มที่มาอบรมกับสถาบันทิศทางไทยต้องเรียน

 

รายละเอียดของแต่ละอาชีพเป็นหลักสูตรเสริมแต่ละกลุ่มเป็นข้อมูลที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อน

 

ชาวนา ทำไมขายข้าวได้ต่ำ เอาข้อเท็จจริงทั้งหมดให้พวกเขาเห็นภาพรวม

 

ผู้ใช้แรงงานภาคเอกชนที่จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิตอล และแนวทางพัฒนาวิชาชีพเพื่อการเพิ่มค่าแรง เพราะแรงงานพื้นฐานเป็นของต่างชาติหมดแล้ว

 

แรงงานรัฐวิสาหกิจการยกระดับความคิดเรื่องการปรับตัวให้แข่งขันได้และอยู่รอดเพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้นและเค้ามีชีวิตที่ดีขึ้น

 

ครูอาจารย์ในแนวทางยกระดับความคิดนักเรียนนักศึกษาให้คิดเป็นไม่ใช่สอนให้จำแบบเดิม

 

คนรุ่นใหม่ที่จะทำมาหากินโดยยืนบนขาตัวเองตั้งแต่กลับไปทำนา จนถึงการค้าขายข้ามชาติด้วยดิจิตอล

 

ผู้ปฏิบัติงานพรรคการเมือง ต้องรู้เรื่อง กฏหมายรัฐธรรมนูญ กฏหมายพรรคการเมือง ฯลฯ การจัดตั้งสมาชิกอย่างเข้มข้น การขยายผลประชาสัมพันธ์ด้วยดิจิตอล

 

สื่อทั้งหลายที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันทิศทางไทยต้องช่วยกันผลิตซ้ำและขยายความ "เรื่องเล่าใหม่" ที่เกี่ยวกับแกนความคิด 11 ประการนี้ลงไปสู่คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยหลังจากนี้ให้จงได้

 

เป้าหมายของสถาบันทิศทางไทยคือการสร้างผู้นำสังคมทุกกลุ่ม ทุกวัยให้มีความคิดใหม่และมีสัมมาทิฐิ

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กองบรรณาธิการข่าวการเมือง