สารจากนายก!! "บิ๊กตู่" เตือน เสพข่าวอย่างมีสติ วอนผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ลูกหลาน ไม่ให้บ้างเมืองกลับไปสู่ความวุ่นวาย

Publish 2019-04-01 17:07:45


เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62  สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการเผยแพร่  "สารจากนายกรัฐมนตรี" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุถึงปัญหาสถานการณ์ข่าวปลอม ที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะสถานการณ์ในโลกออนไลนท์ ระบุว่า

 สถานการณ์ในบ้านเมืองเราขณะนี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถดำรงวิถีชีวิต ประกอบ อาชีพ ทำมาหากินได้อย่างเป็นปกติสุข แต่ยังคงมีผู้ไม่หวังดีบางคนบางกลุ่มได้พยายามบิดเบือน ข่าวสารข้อเท็จจริงในหลายๆประเด็น มีการใช้โซเชียลมีเดีย และใช้บุคคลบางกลุ่มเข้ามาปลูกฝัง แนวคิดที่ไม่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป  เพื่อมุ่งหวังให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบและบ่อน ทำลายสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 

ทั้งนี้รัฐบาลและคสช.รับทราบสถานการณ์มาโดย ต่อเนื่อง และได้บังคับใช้กฎหมายปกติอย่างเคร่งครัด โดยให้กระบวนการยุติธรรมและ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการไป มิได้ใช้อำ นาจพิเศษมาดำเนินการใดๆ 

ทั้งสิ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ผู้ปกครองควรต้องเอาใจใส่ลูกหลานของตนและบุคคลใกล้ชิด ครูอาจารย์ควรต้องอบรมบ่มนิสัย ดูแลลูกศิษย์อย่างเข้าถึง ข้าราชการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว สิ่งสำคัญคือการรับรู้ ข่าวสารจะต้องมีการพิจารณาอย่างมีเหตุมีผล ศึกษาให้ดี หากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันปกป้องบ้านเมืองไม่ให้สั่นคลอนหรือกลับไปสู่ความวุ่นวายได้ ประเทศชาติจะไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม