เริ่มแล้ว! "สนช." เห็นชอบส่ง กม. ปลดล็อก"กัญชาทางการแพทย์" ให้ ครม.พิจารณาใน 30 วัน

Publish 2018-11-09 17:04:06


เริ่มแล้ว! "สนช." เห็นชอบส่ง กม. ปลดล็อก"กัญชาทางการแพทย์" ให้ ครม.พิจารณาใน 30 วัน

 

วันนี้ (9 พ.ย.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ที่สมาชิก สนช. 44 คนเสนอ นำโดย นายสมชาย แสวงการ สนช. ซึ่งระบุว่า ปัจจุบันมีการลักลอบนำกัญชามาใช้ จึงอยากให้มีหน่วยงานมารับผิดชอบชัดเจน ทั้งนี้ สามารถมาปรับปรุงรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้ โดยใช้เวลาในการพิจารณารอบคอบร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่าจะทันตามกรอบเวลาในการทำหน้าที่ของรัฐบาลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 กำหนดให้สามารถขออนุญาต ผลิต นำเข้าหรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งประกอบด้วย กัญชา และกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัวได้ เช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 2  ฝิ่น โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สามารถกำหนดพื้นที่สำหรับทดลองเพาะปลูกกัญชา และเสพกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในปริมาณที่กำหนดโดยไม่ถือว่ามีความผิดกฎหมาย ซึ่งการกำหนดพื้นที่ดังกล่าวจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีมาตรการตรวจสอบควบคุม

 

สำหรับผู้ที่จะสามารถอนุญาตครอบครองกัญชาได้นั้น ประกอบด้วย กระทรวง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย องค์กรเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์สาขาต่าง ๆ ทั้งทันตกรรม สัตวแพทย์ แพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยผู้ขออนุญาตจะต้องไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายยาเสพติดมาก่อน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความเห็นของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สนช. ระบุว่า การเสนอแก้ไขดังกล่าว ใช้เพื่อการแพทย์ ไม่ใช่ทางสันทนาการ และต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่า การปลดล็อกกัญชา ทำในเขตที่ประกาศโดย ป.ป.ส. ให้ใช้ในพื้นที่ที่ครอบครองวิจัยและพัฒนาได้เท่านั้น ไม่ได้ครอบคุลมทุกพื้นที่ เพราะต้องการควบคุม เนื่องจากไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนปลูกได้อย่างเสรี หากมีการปลดล็อก ก็อาจจะต้องมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมา

 

ด้าน "นายสนิท อักษรแก้ว" สมาชิก สนช. กล่าวในเรื่องเดียวกันว่า ในอนาคตอาจจะใช้ประโยชน์จากกัญชาได้หลายเรื่อง อย่างน้อยที่สุด คือ น้ำมันกัญชา สามารถรักษาได้หลายโรค ถ้าเปิดโอกาสให้มีการวิจัย ประเทศไทยมีศักยภาพ ทั้งเรื่องบุคลากรนักวิจัยที่มีชื่อเสียง และเครื่องมือ วิธีการต่าง ๆ ในการสกัด หลายสถาบันพร้อมทำงานวิจัยหากเปิดโอกาส และหากงานวิจัยต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ มีการควบคุมที่ดี ประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ อากาศ ดิน เหมาะสมในการปลูกกัญชา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง