ออกมาแล้ว! "รัฐฯ ประกาศปฏิทิน ตารางการเลือกตั้ง"

Publish 2018-11-08 16:25:46


        (วันนี้) 8 พ.ย. "นายวิษณุ เครืองาม" รองนายกรัฐมนตรี แถลงปฏิทินทางการเมืองตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ วันอังคารที่ 11 ธ.ค. พ.ร.ป.เลือกตั้งสส.เริ่มบังคับใช้ (ต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จใน 150 วัน) (9 พ.ค.62) และในระหว่างวันที่ 16-27 ธ.ค. กกต.จะประกาศใช้พรฏ.ให้มีการเลือกตั้งสส. และปลดล็อกคำสั่งคสช.     ส่วนปฏิทินงานในเดือนมกรคม 2562 ที่น่าสนใจคือ วันที่ 2 ม.ค.กกต.ส่งรายชื่อผู้เข้ารอบสว.200 คนให้คสช.ไปคัดเลือกเหลือ 50 คน บวก สำรอง 50 คน 
ภายใน 5 วันนับจากประกาศใช้พรฏ. กกต.ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง/วันรับสมัคร/จำนวนสส.ในแต่ละเขต ไม่เกิน 25 วัน นับจากประกาศใช้ พรฏ. รับสมัครสส.โดยให้เวลา 5 วัน และพรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อนายกฯให้กกต.ประกาศ

 


วันอาทิตย์ที่ 24  ก.พ.62 เลือกตั้งสส.ทั่วประเทศ 350+150 = 500 คน
วันที่ 24  เม.ย.62 กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง(ภายใน 60วันนับจากเลือกตั้ง)
วันที่ 27 เม.ย.62 คสช.พิจารณา สว.50คน +194 คนเสร็จและนำขึ้นถวาย50+194+6=250 คน โปรดเกล้าฯตั้ง สว.250 คน

 


ส่วนในเดือนพฤษภาคม  โดย 1 วันก่อนเสด็จฯ เปิดสภาฯ สนช.สิ้นสุดลง สำหรับการเลือก"นายกฯ" โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"นายกฯ"  ตั้งครม. และครม.ใหม่ ปฏิญาณ รัฐบาลเก่าและคสช.สิ้นสุด จะเกิดขึ้นหลังวันที่ 8 พ.ค.62
  

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา