การเมืองสีขาว! ‘อลงกรณ์’สร้าง5กฎเหล็ก ชูไทยพ้นวิกฤติ

Publish 2018-11-08 15:43:15


    (วันนี้) 8 พ.ย. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  "นายอลงกรณ์ พลบุตร" อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอภิปรายเรื่อง "ประเทศไทยไม่ตรงปก" ในงานรัฐศาสตร์วิชาการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  คำว่า "ประเทศไทยไม่ตรงปก" หมายถึงปกอย่างหนึ่ง เนื้อในหนังสือออกมาอีกอย่างหนึ่งเปรียบเทียบ หน้าปกคือสิ่งที่ประเทศควรเป็นและควรมีคือระบอบประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาเพื่อประชาชน และมีระบบเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม

 

นำชาติไทยสู่ประเทศชั้นนำของโลก แต่ทว่า เนื้อในกลับเป็นทุนนิยมผูกขาดประชาธิปไตยล้มเหลว ประชาชนขัดแย้งแบ่งฝ่าย สังคมเสื่อมถอย กฎหมายที่อ่อนแอ สภาพนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่านั้น แต่ "ประเทศไม่ตรงปก" เหมือนกันทั่วโลก ซึ่งในประเทศอเมริกามีหนังสือ2เล่ม ชื่อ "The Party Is Over " (ไม่เหลือพรรคการเมืองอีกแล้ว) และชื่อ
"Throw Them Out " (โละทิ้งให้หมด) ส่วนในประเทศอังกฤษมีหนังสือชื่อ "The Parliament Inc." (บริษัทรัฐสภา)

 

     โดยหนังสือทั้ง3เล่มของประเทศต้นแบบประชาธิปไตย สะท้อนปัญหาเดียวกันเหมือนประเทศไทย คือทุนใหญ่อุดหนุนพรรคการเมืองเมื่อเป็นรัฐบาลก็ตอบแทนด้วยนโยบายเอื้อประโยชน์ด้วยสัมปทานด้วยโครงการและด้วยตำแหน่งต่างๆ เอื้อประโยชน์กันและกันไม่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบ
ระบบดังกล่าวทำให้ประเทศไทยติดหล่ม4ปัญหาใหญ่

 


1. ปัญหาการเมืองล้มเหลวทุจริตขัดแย้งเกิดภาวะการแบ่งฝ่ายใช้ความรุนแรง( red ocean ) และวงจรอุบาทก์ตลอด86ปี ปชต.มีรัฐประหาร13ครั้ง รัฐธรรมนูญ20ฉบับ
2. ปัญหาการคอรัปชั่นระบาดรุนแรงทั้งระดับชาติและท้องถิ่นเหมือนมะเร็งร้ายกัดกินประเทศจนอ่อนแอ
3. ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางศก.เพราะการผูกขาดเกิดภาวะรวยกระจุกจนกระจายและการพัฒนาไม่สมดุลสังคมอ่อนแอ

 


4. ปัญหาขีดความสามารถไม่ขยับแม้ศักยภาพดีกลายเป็นประเทศติดกลับประเทศรายได้ปานกลาง (MIT:middle income trap)
      กรณีตัวอย่างของปัญหาการเมืองแบบเก่าต่างตอบแทนทุนใหญ่จนเกิดการผูกขาดมากมายในระบบเศรษฐกิจ คือ การไม่บังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (anti trust law) ที่มีชื่อว่า "พรบ.แข่งขันทางการค้า" พ.ศ.2542 “ตลอด19ปีที่ผ่านมาบังคับคดีผูกขาดไม่ได้แม้แต่คดีเดียว เพราะเหตุใด?
     กรณีCP และ7/11คือตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็ง      "นาย อลงกรณ์" กล่าวต่อไปว่า "ตนเองก็เคยผิดพลาด แต่ทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ การเลือกตั้งที่จะมาถึงคือโอกาสของประเทศและโอกาสของทุกคนที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตและช่วยกันสร้างการเมืองใหม่ที่ซื่อสัตย์ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักบริหารประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาลสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่กันอย่างเอื้ออาทรและแบ่งปันโดยประชาชนใช้อำนาจในการเลือกตั้งสร้างการเมืองสีขาวสร้างจุดเปลี่ยนการเมืองไทยและสร้างจุดเปลี่ยนประเทศ หนังสือประเทศไทยยุคใหม่เล่มใหม่จึงจะเกิดขึ้นจริง"

 


    “ผมจึงปักธงสร้างการเมืองสีขาวกฎเหล็ก5ข้อ และวาง10วาระ ปฏิรูปประเทศเร่งด่วน ซึ่งได้แก่5กฎเหล็ก คือกฎหลักของการเมืองสีขาว1.เลือกตั้งสุจริต 2.หาเสียงสร้างสรรค์ 3.ไม่รับทุนสามานย์ 4. ไม่คอรัปชั่น 5. ยึดมั่นรัฐสภา"
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง