ปลื้มปีติ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดงานพระราชทานเลี้ยง วันประสูติ "พระองค์ทีฯ"

Publish 2018-05-01 09:03:11


"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณฯ" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เมษายน พร้อมพระราชทานเค้กวันประสูติ

" พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ"ทรงเจริญพระชันษา 13 ปี โดยมีพระสหายมาร่วมในงานพระราชทานเลี้ยงด้วย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเค้กวันประสูติ ซึ่งตกแต่งเป็นภาพรถยนต์ โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และ ทรงตัดเค้กประทานแก่พระสหาย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อันมีความหมายว่า "ผู้ทำประทีป คือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะ คือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548

   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สนพระทัยกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังพระวรกาย อาทิ กีฬาขี่ม้า สกี ว่ายน้ำ จักรยานและปีนเขา รวมทั้งสนพระทัยศึกษาธรรมะ โดยได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังทรงเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมจิตอาสา สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย 

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์