"รอยแย้มพระสรวลที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา" ของพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งตามเสด็จฟ้าหญิงฯ ทรงเยี่ยมสุนัขจรจัด (ภาพชุด)

Publish 2018-04-20 21:20:42


 เฟซบุ๊ก "กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ได้เผยแพร่ข่าวพระราชกรณียกิจ โดยระบุว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.อุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เพื่อควบคุม ดูแล และลดจำนวนสุนัขจรจัดอย่างถูกวิธี

 

 โดยในโอกาสดังกล่าว เฟซบุ๊ก "กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์" ยังได้เผยแพร่ภาพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประทานอาหารสุนัขและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับสุนัขให้กับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.อุดรธานี และทอดพระเนตรการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ที่มารับการตรวจ และการผ่าตัดทำหมันสุนัข 2 ตัว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วย

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

วิลาสินี แววคุ้ม